Fotohut ‘Groenpootruiter’

Groenpootruiter

Welkom bij de Fotohut
‘De Groenpootruiter’

Dit is momenteel de nieuwste fotohut, gelegen aan de rand van oude kleiputten te Wenduine, die nu werden omgevormd tot een natuurlijk geheel. Hier nooit geen gebrek aan water en een heel mooi en gevarieerd decor van rietruichte, plassen en eilandjes, levende en dode wilgen…
Het ganse jaar door zie je er een gevarieerde verzameling van eenden. Dodaarsjes zwemmen er regelmatig tot aan de rand van de hut. Tijdens de winter worden de watervogels en steltlopers regelmatig opgeschrikt door bruine en blauwe kiekendief.

In de ruichte broeden blauwborst, rietzangers Cetti’s zanger, waterral, porseleinhoen, en heel wat eenden. Ook lepelaars deden reeds broedpogingen en pleisteren tijdens voor-en najaar heel regelmatig op de plassen. Naast snippen werden zowat alle steltlopers er waargenomen en tijdens hoog tij zijn er regelmatig echte kustbewoners te zien.
Er is een slaapplaats van wulpen en aalscholvers, soms vissen ze in horden over het water en gaan dan wild te keer. Ideale hut voor actiefotografie. Ook prooivogels zijn nooit veraf en regelmatig zitten een tweetal buizerds op de kale stronken. Meestal is er ook een kolonie visdiefjes aanwezig en wat schreeuwerige kokmeeuwen.

Ook hier fotografeer je voor meer natuur. De winst wordt nl gebruikt voor nieuwe aankopen en het beheer van het grote natuurproject Uitkerkse polder.

Er zijn geen toiletvoorzieningen; dus voorzorgen nemen!
Tenzij anders vermeld is de hut het ganse jaar toegankelijk.

De fotohut is beschikbaar volgens de reservatiekalender.
Reserveren graag 4 dagen op voorhand !

mamaandag
didinsdag
wowoensdag
dodonderdag
vrvrijdag
zazaterdag
zozondag
apr 29
1 Beschikbaar
apr 30
Bezet
1
1 Beschikbaar
2
1 Beschikbaar
3
1 Beschikbaar
4
1 Beschikbaar
5
Bezet
6
1 Beschikbaar
7
1 Beschikbaar
8
1 Beschikbaar
9
Bezet
10
1 Beschikbaar
11
Bezet
12
Bezet
13
1 Beschikbaar
14
1 Beschikbaar
15
1 Beschikbaar
16
1 Beschikbaar
17
1 Beschikbaar
18
1 Beschikbaar
19
1 Beschikbaar
20
Bezet
21
1 Beschikbaar
22
1 Beschikbaar
23
1 Beschikbaar
24
1 Beschikbaar
25
1 Beschikbaar
26
1 Beschikbaar
27
1 Beschikbaar
28
1 Beschikbaar
29
1 Beschikbaar
30
1 Beschikbaar
31
1 Beschikbaar
jun 1
1 Beschikbaar
jun 2
1 Beschikbaar
-Beschikbaar
-Bezet

Reservatie

Eerst je datum kiezen in de kalender dan de aanvraag invullen aub!

Groenpootruiter

*
*
*

Ligging: West-Vlaanderen : Uitkerke – rand Wenduine – Uitkerksestraat
Toegankelijk: Maximum 2 personen
Reservatie: enkel ganse dag reservatie mogelijk ( 1,2 of 10 dagen per reservatie)
Alle info na reservatie naar afspraken, locatie en toegang.
Prijs: 65 euro per dag of 100 euro voor twee dagen of 350 € voor 10 beurt dagen (binnen 12 maanden).
(maximum 2 personen)

Reserveren van de Grutto Hut:
Je moet steeds voor iedere reservatie-dag een aanvraag indienen!
Je ontvangt binnen de 48 uur een reactie met meer info over je boeking.