Fotohut ‘Groenpootruiter’

Groenpootruiter

Welkom bij de Fotohut
‘De Groenpootruiter’

Dit is momenteel de nieuwste fotohut, gelegen aan de rand van oude kleiputten te Wenduine, die nu werden omgevormd tot een natuurlijk geheel. Hier nooit geen gebrek aan water en een heel mooi en gevarieerd decor van rietruichte, plassen en eilandjes, levende en dode wilgen…
Het ganse jaar door zie je er een gevarieerde verzameling van eenden. Dodaarsjes zwemmen er regelmatig tot aan de rand van de hut. Tijdens de winter worden de watervogels en steltlopers regelmatig opgeschrikt door bruine en blauwe kiekendief.

In de ruichte broeden blauwborst, rietzangers Cetti’s zanger, waterral, porseleinhoen, en heel wat eenden. Ook lepelaars deden reeds broedpogingen en pleisteren tijdens voor-en najaar heel regelmatig op de plassen. Naast snippen werden zowat alle steltlopers er waargenomen en tijdens hoog tij zijn er regelmatig echte kustbewoners te zien.
Er is een slaapplaats van wulpen en aalscholvers, soms vissen ze in horden over het water en gaan dan wild te keer. Ideale hut voor actiefotografie. Ook prooivogels zijn nooit veraf en regelmatig zitten een tweetal buizerds op de kale stronken. Meestal is er ook een kolonie visdiefjes aanwezig en wat schreeuwerige kokmeeuwen.

Ook hier fotografeer je voor meer natuur. De winst wordt nl gebruikt voor nieuwe aankopen en het beheer van het grote natuurproject Uitkerkse polder.

Er zijn geen toiletvoorzieningen; dus voorzorgen nemen!
Tenzij anders vermeld is de hut het ganse jaar toegankelijk.

De fotohut is beschikbaar volgens de reservatiekalender.
Reserveren graag 4 dagen op voorhand !

<2021> Oktober
MaaMaandag
DinDinsdag
WoeWoensdag
DonDonderdag
VriVrijdag
ZatZaterdag
ZonZondag
Sep 27
1 Beschikbaar
65€
Sep 28
1 Beschikbaar
65€
Sep 29
1 Beschikbaar
65€
Sep 30
1 Beschikbaar
65€
1
1 Beschikbaar
65€
2
1 Beschikbaar
65€
3
1 Beschikbaar
65€
4
1 Beschikbaar
65€
5
Bezet
65€
6
1 Beschikbaar
65€
7
1 Beschikbaar
65€
8
1 Beschikbaar
65€
9
1 Beschikbaar
65€
10
1 Beschikbaar
65€
11
1 Beschikbaar
65€
12
1 Beschikbaar
65€
13
1 Beschikbaar
65€
14
1 Beschikbaar
65€
15
Bezet
65€
16
1 Beschikbaar
65€
17
1 Beschikbaar
65€
18
1 Beschikbaar
65€
19
1 Beschikbaar
65€
20
1 Beschikbaar
65€
21
1 Beschikbaar
65€
22
1 Beschikbaar
65€
23
Bezet
65€
24
1 Beschikbaar
65€
25
1 Beschikbaar
65€
26
1 Beschikbaar
65€
27
1 Beschikbaar
65€
28
1 Beschikbaar
65€
29
1 Beschikbaar
65€
30
1 Beschikbaar
65€
31
1 Beschikbaar
65€
-Beschikbaar
-Bezet

Reservatie

Eerst je datum kiezen in de kalender dan de aanvraag invullen aub!

Groenpootruiter

*
*
*

Ligging: West-Vlaanderen : Uitkerke – rand Wenduine – Uitkerksestraat
Toegankelijk: Maximum 2 personen
Reservatie: enkel ganse dag reservatie mogelijk ( 1,2 of 10 dagen per reservatie)
Alle info na reservatie naar afspraken, locatie en toegang.
Prijs: 65 euro per dag of 100 euro voor twee dagen of 350 € voor 10 dagen.
(maximum 2 personen)

Reserveren van de Grutto Hut:
Je moet steeds voor iedere reservatie-dag een aanvraag indienen!
Je ontvangt binnen de 48 uur een reactie met meer info over je boeking.