Welkom

Door hard werken hebben we reeds zo’n 700 ha natte hooilanden en weiden in beheer en eigendom.
En de Uitkerkse polder heeft als vogeldorado intussen een reputatie tot ver buiten de landsgrenzen opgebouwd.
Om het nog beter te doen en je intens te laten genieten van de uitzonderlijke broedvogels en de vele overwinterende watervogels en steltlopers hebben we reeds twee specifieke fotohutten gebouwd en een derde komt er aan.

Bij ons kan je dus nu fotograferen voor meer natuur of een beter beheer van de natuurwaarden. We hebben er alles aan gedaan om het je comfortabel te maken en tezelfdertijd te laten fotograferen vanuit een laag standpunt. Daarom hebben we de basis van de hutten waterdicht gemaakt en zit je droog, maar omringd door water.

De hutten liggen te midden de kernen van het natuurgebied en zijn uitgekozen vanwege de vele vogels die er zowat het ganse jaar vertoeven. Er wordt dus niet gevoederd maar de vele waterpartijen, slibranden en eilandjes zorgen er voor een grote aantrekkingskracht op de zomervogels, trekkers en overwinteraars. We vragen dan ook om alle mogelijke verstoring te vermijden en geen rommel achter te laten.
Het gebied bezit o.a. grote broedpopulaties van grutto, tureluur, visdiefje, een bont allegaartje van eenden, steltkluutjes, kluten, heel wat rietvogels, rallen…
Zelfs de zeldzame velduil overwinterd er sommige jaren in groot getal en enkele koppels behoren reeds tot de broedvogelstand.
In de winter worden die aantallen vogels zo mogelijk nog verhoogd door de duizenden overwinterende eenden en ganzen. Deze trekken vrijbuiters aan zoals bruine en blauwe kiekendief, smelleken sperwer en slechtvalk.

Natuurfotografie heeft een enorme vlucht genomen en via deze hutten streven we er naar om natuurfotografen ideale kansen te bieden voor schitterend beeld, maar steeds met in het achterhoofd de steun en het respect voor deze unieke natuurwaarden in de polder.

Misjel